Επικοινωνία

Βήματα συνεργασίας :

Συνάντηση γνωριμίας στα γραφεία μας

Σύνταξη επαγγελματικού φακέλου συνεργασίας

Δημιουργία προσωπικού προφίλ στην πλατφόρμα μας

Διαχείριση ηλεκτρονικής ατζέντας & Online booking αίθουσας

Λεπτομέρειες επικοινωνίας

Email

info@psixikaisoma.gr

Facebook

"Ψυχή & Σώμα"