ψυχη και σωμα
Συστέγαση επαγγελματιών και ομάδων που εργάζονται στην ψυχική υγεία

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Ο χώρος μας απευθύνεται σε επαγγελματίες και ομάδες που εργάζονται στην ψυχική υγεία και αναζητούν εναλλακτικές λύσεις επαγγελματικής στέγασης.

insurance-agent icon

Αίθουσα ατομικών συνεδριών

familiar-meeting-on-table icon

Αίθουσα ομαδικών συνεδριών

Αίθουσα ομαδικών θεραπειών και σεμιναρίων

Οι χώροι μας

Αίθουσες ειδικά σχεδιασμένες για επαγγελματίες και ομάδες

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας πλήρως εξοπλισμένα και αυτόνομα γραφεία και αίθουσες ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες τους, με στόχο τη δημιουργία μιας εύρυθμης και μακροχρόνιας συνεργασίας.

Η διαδικασία

Επικοινωνία

Δημιουργία προφίλ

Online διαχείριση κρατήσεων